Home

खेलकुद

मनोरन्जन

साहित्य र विविध

चार बुद्धधाम भनि कुनकुन ठाउलाइ चिनिन्छ ?

https://janakaari.com/wp_quiz/nepali-quiz-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%a7%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%88/ गौतम बुद्ध बारे यी जान्नेपर्ने महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु गौतम बुद्धको जन्म कहिले भएको थियो ?  - ई पू ५६३ ,...

Read more

सुचना तथा प्रविधी